Her er dit nye digitale værktøj til at lave din strategiplan.

MakeMyStrategy er let og forståelig at arbejde med uden særlige forudsætninger og teoretisk viden om strategisk planlægning. Du guides gennem strategiplanens hovedfaser i en enkel og forståelig arbejdsproces. Alt samlet et sted og som du senere kan redigere.

Din strategi er et ledelsesværktøj. Den udtrykker din vision og mål om din virksomheds fremtid, hvor du selv vælger om det er om 5 år eller om 10 år eller en anden tidshorisont. Den tager udgangspunkt i din nu-situation og en rejse til et nyt sted i din virksomheds vækst og udvikling.

Hvor er I nu? Jeres interne styrker og svagheder. Hvor vil I gerne hen? Jeres mission, vision, mål, forretningsplan og idegrundlag.

Hvordan er jeres muligheder og begrænsninger for vækst og udvikling? Det er forholdet til jeres omgivelser – fra kundernes behov og oplevelse af jer som virksomhed og de produkter eller ydelser, som I leverer og giver værdi til kunden med. Konkurrenterne og den teknologiske udvikling sætter nye krav, for at være med i kampen om kunderne. Hvor står I – hvor skal I bevæge jer hen – hvilke udfordringer møder I? Byder det omgivende samfund på nye udfordringer og krav? Lovgivning, samfundstrends som klima, bæredygtighed, digitalisering, internationalisering og nye generationers syn på en virksomhed – på det den leverer og hvordan den er som arbejdsplads og ledes.

MakeMyStrategy guider dig med spørgsmål gennem vurderinger af disse mange spørgsmål. I udfordres til svar på, hvordan I prioriterer og hvornår I ønsker at sætte gang i forandringsprocesser og nå de delmål, som I beslutter som vigtigst. Systemet gør mål og prioriteringer til en handlingsplan, som gør det let at implementere i organisationen og arbejde med i hverdagen, budgetlægning etc. Strategi og ledelse er handling og forandring fra en situation og tid – til en ny situation og fremtid. Det er ikke en skuffeplan – det er en aktiv handlingsplan. Et ledelsesværktøj, som gør hverdagen lettere og styrker kommunikationen.

Hvilken fremtid er fokus i din strategiplan?

Ser du din virksomheds fremtid, som om den består i mindst 100 år? Eller er det din exit-strategi – dvs. hvordan du gør din virksomhed klar til en ny ejer – i et generationsskifte eller et salg – og hvordan du som ejerleder eller hovedaktionær går ind i et nyt kapitel i dit liv uden at være virksomhedens drivende kraft og skal beskæftige dig med noget helt andet?

En strategi og strategiplan er guld værd.

Ny undersøgelse viser, at virksomheder, som har en klar strategi og arbejder aktivt med en strategiplan har markant større vækst og større indtjening, end i virksomheder, hvor strategien ikke er nedfældet og beskrevet. En ejerleders tanker og planer, som kun eksisterer i hans/hendes hoved, skaber sjældent resultater nok.

MakeMyStrategy leverer din digitale strategiplan + kan printes som en Executive Strategy Report. Lige til at præsentere for banken, revisoren, samarbejdspartnere, bestyrelse og andre. Et vigtigt værktøj og dokument, når der er behov for ny kapital og billigere kapital. Når der skal indgås strategiske alliancer og samarbejde. Når der skal ansættes og organisationen trimmes med nye topledere.

Kontakt mig og få en præsentation. Eller se den sjove film på YouTube. Eller begge dele.