En godkendt standard til SMV’ere med det formål, at afdække SMV’ens forretningsmæssige potentiale og give svar på, hvor SMV’en kan øge sin værdi. Udviklet til at lette ejerledernes generationsskifte eller salg af sin virksomhed og i salgsmodningen forbedre den. Med en grundig dokumentation af sin virksomhed via op til 340 forretningskritiske spørgsmål vil der typisk kunne opnås en bedre salgspris.

IDDAS – International Due Diligence Association – har sammen med næsten 200 frivillige forretningseksperter udviklet SMV Due Diligence og SMVværktøjet. En godkendt standard til SMV’ere, som er lavet af SMV’ere. Formålet er at optimere og lette ejerlederes muligheder ved generationsskifte eller salg af virksomheden. IDDAS er akkrediteret af DANAK til at udstede certifikat på verifikationen.

SMVværktøjet vurderer virksomheden på 4 hovedområder + 23 analyseområder + 4 tværgående kategorier: Strategi – Ledelse – Processer – Systemer. Hvordan virksomheden fungerer i daglig drift, ledelse og udvikling samt hvor digitaliseret, den er.

SMVVÆRKTØJET – ET INTERNT UDVIKLINGSVÆRKTØJ – Dette er en af de mest dybtgående analyser og velegnet til forretningsudvikling, hvor stærke og svage sider vurderes, men også fanger de “blinde vinkler”, som hidtil har været overset eller nedprioriteret. En SWOT-analyse og 360 graders analyse. Der tilbydes rådgivning til start, under processen eller til tolkning af resultatet og igangsætning af forandringer.

SMVVÆRKTØJET kan være til eksternt brug hvor der kan udstedes et certifikat til ekstern brug. Det udstedes efter gennemgang og godkendelse af en autoriseret verifikator fra IDDAS. Det sker ud fra standardens program i henhold til ISO 17029, som er godkendt af DANAK. Et certifikat kan sammenlignes med en tilstandsrapport på en ejendom, som er udarbejdet af en bygningssagkyndig eller revisionspåtegningen af regnskabet. Kontrolleret og godkendt.

Ejerlederenvurderer de udvalgte udsagn, som anses for kritiske og vigtige for vurderingen af en virksomhed. Udsagn, som en potentiel køber ønsker vurderet og sikre dokumentation for. De er tilpasset virksomheden, hvor produktionsvirksomheder har flere kritiske funktioner end udviklings- eller servicevirksomheder og dermed flere udsagn.

Første trin er en aftale mellem IDDAS og klienten med tilhørende fortrolighedsaftale. Ud fra de første basis oplysninger fastsættes de relevante udsagn for virksomheden. IDDAS åbner adgang til digital besvarelse og til klientens fastsættelse af en modenhedsscore ud fra beskrevne kriterier og krav i standarden. Grundig personlig instruktion er obligatorisk. Det færdige resultat kan klienten anvende som grundlag for at optimere virksomheden på udvalgte områder som en analyse og målsætning, der indgår i dens udviklingsplaner og strategi. Eller klienten kan optimere sin dokumentation af, hvordan virksomheden er organiseret og drives og gøre den lettere at overtage.

IDDAS har uddannet og eksamineret et antal certificerede verifikatorer, som er erfarne ledere eller konsulenter med indsigt i SMV DD’s analyseområder og tværgående kategorier. IDDAS stiller disse uafhængige verifikatorer til rådighved for klienten og udvælger disse, så de er objektive og uafhængige i forhold til klienten.

SMV Due Diligence VERIFIKATOR – En verifikator kan være rådgiver for en klient, hvis analysen er til internt brug, men vil herefter ikke kunne være aut. verifikator på udstedelsen af et certifikat.

En aut. verifikator gennemgår besvarelsen og validerer dokumentationen iflg. kravene i standarden og betegnes som udførende verifikator. En kontrollerende verifikator foretager den endelige indstilling til IDDAS’s godkendelse og udstedelse af certifikatet. Godkendelsen og certifikatet kan sammenlignes med en statsaut. revisors godkendelse af regnskabet eller en ISO 9000 auditors godkendelse af kvalitetsstyringen. Læs mere på IDDAS

EXIT-STRATEGIPalle Isaksen kombinerer uddannelserne som Aut. SMV Rådgiver og verifikator og MakeMyStrategy konsulent til rådgivning om Exit-strategi – generationsskifte eller salg af virksomheden. Få en gratis demo – kontakt mig på pisa@pisa.dk eller 4017 4810.