En godkendt standard til SMV’ere med det formål, at afdække SMV’ens forretningsmæssige potentiale og give svar på, hvor SMV’en kan øge sin værdi. Udviklet til at lette ejerledernes generationsskifte eller salg af sin virksomhed og i salgsmodningen forbedre den. Med en grundig dokumentation af sin virksomhed via 342 forretningskritiske spørgsmål vil der typisk kunne opnås en bedre salgspris.

IDDAS – International Due Diligence Association – har sammen med over 200 frivillige forretningseksperter incl. Palle Isaksen udviklet SMV Due Dilligence – eller
SMV DD . En godkendt standard til SMV’ere, som er lavet af SMV’ere. Formålet er at optimere og lette ejerlederes muligheder ved generationsskifte eller salg af virksomheden.

SMV DD analyserer 4 hovedområder + 23 analyseområder + 4 tværgående kategorier: Strategi – Ledelse – Processer – Systemer

SMV DD ANALYSEN – ET INTERNT UDVIKLINGSVÆRKTØJ – ELLER TIL EKSTERN BRUG MED CERTIFIKAT – Analysen kan være til internt brug eller der kan udstedes et certifikat til ekstern brug. Det udstedes efter gennemgang og godkendelse af en autoriseret verifikator fra IDDAS. Det sker ud fra standardens program i henhold til ISO 17029, som er godkendt af DANAK. Et certifikat kan sammenlignes med en tilstandsrapport på en ejendom, som er udarbejdet af en bygningssagkyndig.

Ejerlederen besvarer de udvalgte spørgsmål, som anses for kritiske og vigtige for vurderingen af en virksomhed. Spørgsmål, som en potentiel køber ønsker svar på. De er tilpasset virksomheden, hvor produktionsvirksomheder har flere kritiske funktioner end udviklings- eller servicevirksomheder.

Første trin er en aftale mellem IDDAS og klienten med tilhørende fortrolighedsaftale. Ud fra de første basis oplysninger fastsættes de relevante spørgsmål til klienten. IDDAS åbner adgang til digital besvarelse og til klientens fastsættelse af en modenhedsscore ud fra beskrevne kriterier og krav i standarden. Grundig personlig instruktion er obligatorisk. Det færdige resultat kan klienten anvende som grundlag for at optimere virksomheden på udvalgte områder som en analyse og målsætning, der indgår i dens udviklingsplaner og strategi. Eller klienten kan optimere sin dokumentation af, hvordan virksomhedens er organiseret og drives og gøre den lettere at overtage.

IDDAS har uddannet og eksamineret et antal certificerede verifikatorer, som er erfarne ledere eller konsulenter med indsigt i SMV DD’s analyseområder og tværgående kategorier. IDDAS stiller disse uafhængige verifikatorer til rådighved for klienten og udvælger disse, så de er objektive og uafhængige i forhold til klienten.

SMV DD VERIFIKATOR – En verifikator kan være rådgiver for en klient, hvis analysen er til internt brug, men vil herefter ikke kunne være aut. verifikator på udstedelsen af et certifikat.

En aut. verifikator gennemgår besvarelsen og validerer dokumentationen iflg. kravene i standarden og betegnes som udførende verifikator. En kontrollerende verifikator foretager den endelige indstilling til IDDAS’s godkendelse og udstedelse af certifikatet. Godkendelsen og certifikatet kan sammenlignes med en statsaut. revisors godkendelse af regnskabet eller en ISO 9000 auditors godkendelse af kvalitetsstyringen.

EXIT-STRATEGIPalle Isaksen kombinerer uddannelserne som SMV DD verifikator og MakeMyStrategy konsulent til rådgivning om Exit-strategi – generationsskifte eller salg af virksomheden.