ISAKSEN Ledelsesrådgivning Palle Isaksen

- ledelsesrådgiver og sparringspartner

- dialogpartner og instruktør

- aut. SMV rådgiver i SMVværktøjet

- aut. verifikator i SMV Modenheds Standarden

SMVværktøjet

Jeg har været aktiv deltager i udviklingen af IDDAS  og indgår i teamet herom.


IDDAS - International Due Diligence Association - er en non-profit organisation, der har som mål at udvikle SMV-sektoren.


IDDAS er rettighedshaver til SMV Modenheds Standarden - IDDAS METODE - samt SMVværktøjet -Selvevaluering (iddas.org).


SMVværktøjet  er til forretningsudvikling, ledelsesudvikling, strategiforberedelse, HR og andre formål. 


Det kan anvendes i en turn-around proces eller målrettet forbedring af sin modstandskraft i en krisestyring. 


Det er brugbart i alle organisationer - private  og off. virksomheder - og på alle ledelsesniveauer . Fra bestyrelsen til ejeren, direktionen og ledergruppen eller for en mellemleder eller iværksætter.


Det er et rådgivningsværktøj for konsulenter. revisorer m.v. samt velegnet til realisering af bankers krav om kendskab til kunderne.  


SMVværktøjet

Det er  et on-line  spørgeskema til selvevaluering af sin virksomhed eller sit ansvarsområde som leder. Det er et dialogværktøj med en 3-dimensionel analyse og vurdering af den aktuelle modenhed og professionalisering i en 360° analyse eller udvalgte områder.


Vurderingen fokuserer på hovedområdene SALG - DRIFT - ORGANISATION - ØKONOMI.


Vurderingen sker på 23 analyseområder og op til 350 målepunkter ud fra vinklerne STRATEGI - LEDELSE - PROCESSER - DIGITALISERING. Den berører også forhold som ESG, bæredygtighed, grøn omstilling, CSR, risikominimering og flere andre områder. Et unikt ISO baseret måleværktøj.


SMV Modenheds Standarden med certifikat 

Dette er det eneste ISO 17029 DANAK-godkendte valideringskoncept af en virksomhed. Uvildige aut. verifikatorer gennemgår ejers vurdering og bekræfter den tilhørende dokumentation.


Et koncept til salgsforberedelse ved ejerskifte eller vurdering af en virksomhed, som man ønsker at overtage eller investere i. Eller ved låntagning og garantistillelse, hvor man skal dokumentere for eksterne, at man har en veldrevet virksomhed og er kreditværdig.


Konceptet er et due diligence værktøj på virksomhedens udvikling og daglige drift på de områder, som SMVværktøjet arbejder med.


Populært sagt, dokumenteres det, at den har orden i penalhuset