ISAKSEN Ledelsesrådgivning

Palle Isaksen


- ledelsesrådgiver og sparringspartner

- dialogpartner og instruktør

- aut. rådgiver i IDDAS konceptet

- aut. verifikator i Modenheds Standarden

IDDAS - et udviklingskoncept

Som aktiv deltager i udviklingen af IDDAS  er jeg uddannet som aut. rådgiver og aut. verifikator i IDDAS konceptet.


IDDAS er en non-profit organisation, som udvikler koncepter.


IDDAS er rettighedshaver til Modenheds Standarden - IDDAS METODE - samt udviklingsforløbet -Selvevaluering (iddas.org).


Modenhedsforløbet  er til forretningsudvikling, ledelsesudvikling, strategiforberedelse, HR og mange andre formål. Til vækst formål eller i en turn-around proces med målrettet forbedring af sin modstandskraft i en krisestyring. 


Det kan bruges i alle organisationer - private  og off. virksomheder - og på alle ledelsesniveauer. Af bestyrelsen, ejeren, direktionen og ledergruppen eller af en mellemleder eller iværksætter.


Det er et dialogværktøj for bedre ledelse og udvikling af sin egen lederrolle og ledelsesfokus. 


Analyse --> identificere indsatsområder --> prioritere --> forandre


IDDAS Modenhedsforløbet

Det er  et on-line  koncept til  optimering og udvikling af sin virksomhed eller sit ansvarsområde som leder. Det er et dialogværktøj med en 3-dimensionel analyse og vurdering af, hvor virksomheden aktuelt er i sin udvikling som virksomhed. Bliv inspireret til nye perspektiver og innovative muligheder for optimering.


Vurderingen fokuserer på hovedområdene SALG - DRIFT - ORGANISATION - ØKONOMI. Vælg en 360° analyse på hele virksomheden eller vælg udvalgte områder.


Vurderingen sker på 23 analyseområder og op til 350 målepunkter ud fra vinklerne STRATEGI - LEDELSE - PROCESSER - DIGITALISERING. Herunder forhold som bl. a. ESG, bæredygtighed, grøn omstilling, CSR, risikominimering. 


SMV Modenheds Standarden med IDDAS certifikat 

Dette er det eneste ISO 17029  valideringskoncept af en virksomhed. Uvildige aut. verifikatorer gennemgår ejers vurdering og bekræfter den tilhørende dokumentation. 


Et koncept til salgsforberedelse ved ejerskifte eller vurdering af en virksomhed, som man ønsker at overtage eller investere i. Eller ved låntagning og garantistillelse, hvor man skal dokumentere for eksterne, at man har en veldrevet virksomhed og er kreditværdig.


Konceptet er en forretningsmæssig due diligence analyse på virksomhedens udvikling og daglige drift. Populært sagt, viser det, at den har orden i penalhuset og dokumentationen findes.